Pressemeddelelse 22. november 2007
Det energimæssige 100 % selvforsynende hus er opfundet

Free Energy Island - fremtidens hus
Free Energy Island er et unikt, kuppelformet hus, der kan dreje rundt og energimæssigt er 100 % selvforsynende. Free Energy Island er en helt anderledes måde at bo på. Der findes ikke noget nord-, syd-, øst- og vestrum, der ligger fast i dette hus. Man kan dreje huset som man ønsker. Det vender op og ned på vore vante forestillinger om boligen. Free Energy Island bryder således med de seneste århundreders byggetraditioner, hvor husene er blevet bygget firkantet og hovedsagelig af sten eller træ. Både kuplen og den indvendige grundplan drejer på et vandspejl og kan følge solens gang. Det skaber ikke bare oplevelse, men også en masse energi. Free Energy Island er arkitekt Ole Steens bud på fremtidens energihus.

Komfort, indeklima og fleksibilitet er i top
Udover at være et af de absolut første huse der er fuldstændig energineutralt, er det også et hus, der lever op til alle moderne krav om komfort og indeklima. Derudover er det et intelligent hus, der er meget enkelt at betjene, og som samtidig giver en fleksibilitet, der ikke findes i andre boliger i dag. Det skyldes ikke mindst den simple - men effektive - kombination af 3 adskilte elementer: Et rundt bassin med en fast kerne i midten, en flydende gulvskive og den flydende kuppels bærende konstruktion bestående af 20 buer valset armeringsstål.

Anvendelsesmulighederne er uendelige
Kuppelkonstruktionen giver uanede muligheder for anvendelse. Den kan skaleres op i en hvilken som helst størrelse og bruges til etagebyggeri, storcenter, hospital etc. Eller som p-hus, der samtidig fungerer som kraftværk pga. af energiopsamlingen fra solfangerne efter samme princip som for huset. Samtidig er huset billigt at bygge blandt andet pga. den enkle konstruktion, brugen af elementer og at overfladearealet er 30 % mindre end ved traditionelt byggeri. Fremtidsplanerne inkluderer eksport Det første hus skal opføres i forbindelse med klimakonferencen i Danmark i december 2009. Til det formål arbejdes der på at indsamle økonomisk støtte. Klimakonferencen skal bruges som platform for markedsføring af konceptet til brug for salg og eksport.

3-D animationer af huset
På www.free-energy-island.com er det muligt at se 3-D animationer af huset udefra og indefra. Det er også muligt at se en række tegninger og detaljerede beskrivelser af huset.