Oplagt Energilager
Med anvendelsen af polystyren som opdriftmiddel, er der skabt en meget stor ”termokande” under huset. I løbet af sommerperioden vil det være muligt at opvarme vandet i denne akkumuleringstank til omkring 70 grader Celsius. Det har til dato altid været et problem at gemme denne overskydende solvarmeenergi på en rentabel måde. Med denne løsning er dette problem løst.

Foruden brugen af solpaneler, er huset forsynet med en masseovn samt en lille husmølle øverst på kuplen, som også bidrager til el- og varmeforsyningen. Det er endvidere hensigten at tilvejebringe et lukket kloaksystem, hvor man på den ene side renser spildevandet og udvinder formuldet gødning, og på den anden side renser regnvandet til drikkevand. En interessant og perspektivrig udfordring der ligger indenfor allerede kendt teknologi.