Konstruktion
Huset er meget simpelt opbygget. Det består af 3 adskilte elementer:
Et rundt bassin med en fast kerne i midten, en flydende gulvskive og en flydende kuppel.
Gulvskiven er rund og har form som en cd-skive, der kan dreje omkring kernen, og uden for gulvplanskiven ligger kuplen som en drejelig osteklokke.
Kernen holder grundplansskiven på plads, og grundplansskiven holder kuplen på plads.
Kernen og bassinet er bygget op i beton, og ligger på et metertykt isoleringslag.
Gulvplanskiven anbringes på en halv meter polystyren, mens selve kuplen flyder på en metertyk polystyrenring.Kuplens bærende konstruktion er bygget op ved hjælp af 16 mm valset armeringsstål. I konstruktionen indgår blot 20 buer, der tilsammen danner et mønster som bladene i en lotusblomst.
Uanset denne konstruktion ligger på vand eller jord er den total jordskelvssikker. Selve ideen om en kuppelform er helt oplagt. Dels er det den form, der giver mest plads i forhold til overfladearealet, og dels har den stor bæreevne. Alle bæringer foretages ved nedhængning (læs træk) uden brug af bærende søjler. En kuppel med en diameter på 14 m vil således kunne bære en last på ca. 60 t.På samme måde er kuplen et godt udgangspunkt for bæring af klimaskærmen, der omkranser huset. Og der er flere muligheder for beklædning. En nærliggende løsning er at fastgøre formstøbte polystyrenelementer, som er lamineret med glasfiber på begge sider. Ved denne løsning skaber man på én gang en udvendig regnskærm og en indvendig dampbremse.
Der kunne med andre regnskærmsløsninger også anvendes letbetonblokke, mineraluldsisolering eller f.eks. halmballer. Man kan også forestille helt anderledes innovative isoleringsløsninger som f.eks. luftpuder a la luftmadrasprincippet. På den indvendige side af skelettet vil løsningen typisk være beklædning med gipsplader. Men alt efter valg af klimaskærm, vil der også kunne anvendes forskellige materialer som træflis samt ler eller kalkpuds.
Kuplen er forsynet med to store glasskydedøre, som fylder ¼ af den samlede kuppeloverflade, og dette glasparti er forsynet med almindelige og el-solfangere. I forhold til traditionelt monterede solfangere, opnår man med dette koncept en optimal virkningsgrad.