Nøgletal
. . . . . Energiramme Udgifter .
. Varme El Varme El . Varme El
. kWh kWh kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kr/år kr/år
Free-Energy-Island . . . . . . .
Varmebehov Rumopvarmning 3,429 . 12.7 . . . .
Varmebehov Varmtbrugsvand 4,212 . 15.6 . . . .
El-Forbrug Bygningsdrift . 844 . 3.1 36.1 . .
El-Forbrug Husholdning mm. . 4,500 . 16.7 . . .
Behov i alt 7,641 5,344 28.3 19.8 . . .
. . . . . . . .
Solvarme 4,200 . 15.6 . . . .
Solceller . 3,745 . 13.9 . . .
Brændeovn (2kw 3mdr) 4,320 . 16.0 . . 3,456 .
Vindmølle . 9,000 . 33.3 . . .
Produktion i alt 8,520 12,745 31.6 47.2 . . .
Overskud 879 7,401 3.3 27.4 . . .
Udgift i alt . . . . . 3,456 .
. . . . . . . .
Normal hus . . . . . . .
Varmebehov Rumopvarmning 14,776 . 54.7 . . 11,821 .
Varmebehov Varmtbrugsvand 4,214 . 15.6 . . 3,371 .
El-Forbrug Bygningsdrift . 844 . 3.1 78.1 . 1,350
El-Forbrug Husholdning mm. . 4,500 . 16.7 . . 7,200
Behov i alt 18,990 5,344 70.3 19.8 . . .
Udgift i alt . . . . . 15,192 8,550


I skemaet ovenfor ses at energiforbruget i huset udregnet i forhold til bygningsreglementets energiramme er 36.1 kWh/m2 pr. år.
For et hus der netop opfylder energirammen er energiforbruget 78.1 kWh/m2 pr. år, medens energiforbruget for et klasse 1 hus er 39.1 kWh/m2 pr år.
Dvs. ud fra de gjorte antagelser forventes huset til fulde at opfylde lavenergiklasse 1. med en inponerende energiramme på 36.1

For solvarmeanlægget er i ovenstående skema regnet med en solvarmeproduktion på 4200 kWh (svarende til at solvarmen lagres i et lager næsten uden kuldebroer).

Masseovnen er sat til en produktion på 2 kw i 3 måneder om vinteren.

Brændeforbruget er regnet til en varmepris på 0.8 kr/kWh uanset om varmen kommer fra brænde eller olie/naturgas samt en elpris på 1,6 kr/kWh.

Det ses af skemaet at udgiften til et normalhus forventes at være 15,192 kr + 8,550 kr = 23.742 kr/år , medens udgiften til brænde i Free Energy Island vil være 3.456 kr/år dvs. 20.286 kr/år mindre.

I Free Energy Island vil der endvidere være en overskudsproduktion på 879 kWh/år varme og 7.401 kWh/år el. Elen kan eventuelt sælges til el nettet for en pris som den købes. I dette tilfælde en indtægt på kr. 11.840 / år

PRIS

Boligen Free Energy Island udføres i præfab. og kun i én størrelse, hvilket vil påvirke byggeprisen i positiv retning med ca. Dkr. 13.000 / m2 eller ca. Dkr. 3.510.000